GEHRE, F.; LAGU, H. I.; ACHOL, E.; OMARI, N.; OCHIDO, G.; SHAND, K.; MOLINA ALVARADO, A.; RUGE, G.; KEZAKARAYAGWA, E.; KABATESI, F.; IHORIMBERE, T.; NKESHIMANA, A.; ROBA, A.; NDIA, M. N.; MAHURO GITHII, S.; KIIRU, J. N.; SAMSON, D. D.; NYKWEC, G. A.; CHOT MOUN, I. G.; DENG, L. L.; KELLY, M. E.; MTESIGWA MKAMA, P. B.; MSIGWA, F. L.; MAGESA, A.; PIMUNDU, G.; MUYIGI, T.; NABADDA, S. N.; NZEYIMANA, E.; MAY, J.; AFFARA, M. The East African Community mobile laboratory network prepares for monkeypox outbreaks. Journal of Public Health in Africa, [S. l.], v. 14, n. 6, 2023. DOI: 10.4081/jphia.2023.2309. Disponível em: https://publichealthinafrica.org/jphia/article/view/2309. Acesso em: 30 nov. 2023.